Pravila i uslovi korišćenja portala Polovan Auto
Tačka - 1  Uvod

Portal polovanauto.rs   je vlasništvo marketing agencije Wood Land Eko. Za vreme korišćenja portala www. polovanauto.rs, primenjuju se ovde navedena pravila i uslovi korišćenja i zadržavamo pravo promene ovih pravila i uslova korišćenja u bilo kojem trenutku i bez prethodnog najavljivanja. Promene stupaju na snagu tek nakon njihovog objavljivanja.
 

Tačka 2 – Zaštita I upotreba podataka

Polovanauto se obavezuje da privatne i poverljive informacije korisnika portala ili njegovih usluga čuva u tajnost i neće ih zloupotrebljavati. Prilikom korišćenja portala polovanauto, dužni ste osigurati potpunost, istinitost i tačnost podataka koje dajete. Polovanauto čini sve kako bi zaštitio potpunu privatnost ličnih podataka oglašivača, tako da će oni biti korišćeni samo u svrhu spajanja oglašivača i posetilaca. Polovanauto ne može u potpunosti garantovati da treća lica neće putem hakerskih napada ili na drugi način, a bez znanja ili odobrenja portala polovanauto, doći do tih informacija.
Korišćenjem portala polovanauto saglasni ste da podaci/informacije koje ste predali budu dostupni na uvid svima koji su za iste zainteresovani, u skladu sa ovim pravilima i uslovima korišćenja. Oglašivač pristaje da njegovu e-mail adresu polovanauto upotrebi u svrhu slanja poruke koju preko kontakt formulara iz objavljenog oglasa na portalu polovanauto pošalju posetioci i u svrhu slanja ostalih obaveštenja.
 

Tačka - 3  Zaštita autorskih prava

Podaci na portalu polovanauto su zaštićeni zakonom o autorskim i srodnim pravima. Autorska prava koja se odnose na portal polovanauto uključuju tekstove, njihovo oblikovanje, slikovite sadržaje i druge grafičke prezentacije koje pripadaju portalu polovanauto te dozvolu pružanja usluge ili oglašasnja. Podaci se mogu koristiti samo na određeni način predviđen ovim pravilima i uslovima korišćenja. Korišćenje podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prepisom, distribuiranjem podataka, bez odobrenja portala polovanauto, postupate protivno zakonu o autorskim i srodnim pravima i podležete sankcijonisanju.
Baza podataka portala polovanauto je vlasništvo marketing agencije Wood Land Eko. Posetioci portala ili korisnici usluga, koji na portalu polovanauto ostavljaju bilo kakve podatke, komentare, upise i postavljaju oglase su svesni da oni po automatizmu postaju vlasništvo portala.
Portal polovanauto nije svestan bilo kakvog prekršaja autorskih prava i eventualni primećeni prekršaj odmah nam treba prijaviti, kako bismo mogli brzo reagovati. Portal polovanauto ne snosi nikakvu odgovornost i izuzimaju se iz bilo kakvog sudelovanja u eventualnim sporovima u vezi s povredom i zaštitom autorskih prava oglašivača na našem portalu polovanauto.rs
 

Tačka 4 - Isključenje iz upotrebe, nadoknada štete

Korišćenje portala polovanauto je privilegija a ne pravo. Portal polovanauto zadržava pravo da u bilo kom trenutku može bilo kojem posetiocu oduzeti mogućnost pristupanja portalu ili bilo kom delu, odnosno oduzeti pravo korišćenja bilo koje usluge  portala polovanauto iz bilo kog razloga kojim se krše  pravila i uslovi korišćenja, na bilo koji način ometa rad portala polovanauto ili na bilo koji način vređaju prava korisnika.
Portal polovanautu  zadržava pravo da iz dalje upotrebe stranica portala isključi onog korisnika koji zloupotrebljava objavljene podatke ili na bilo koji način neovlašćeno koristi portal polovanauto, a naročito u smislu:
 - kopiranja sadržaja objavljenog na portalu polovanauto i objave je na nekom drugom prostoru predviđenom za oglašavanja.
Postavljanjem oglasa novih korisnika pre objavljivanja na portal polovanauto prolaze kontrolu, i ukoliko su u skladu sa pravilima oglašavanja, korisnicima će biti dozvoljeno da automatski postavljaju oglase. Ukoliko se naknadnom proverom  utvrdi da se postavljenim oglasima krši neko pravilo oglašavanja, portal polovanauto zadržava pravo da oglase ne odobri, kao i da korisnicima uvede odobravanje oglasa pre postavljanja na portal polovanauto ili trajno zabrani pristup nalogu.
 

Tačka 5 - Garancija

Portal polovanauto ne garantuje:
  - tačnost, potpunost i istinitost oglasa ili teksta u njima, kao ni sam kvalitet, sigurnost i legalnost ponuđenih proizvoda i usluga postavljenih na portal polovanauto.
  - nadležnost druge strane u zaključivanju sporazuma, ispravnost, potpunost i tačnost ličnih podataka oglašivača, koje je isti koristio na ispravan način u poslovanju
  - da na stranicama neće biti grešaka i da će sve funkcionisati bez prekida u svakom trenutku
  - da će treća strana legalno koristiti portal polovanauto  svo vreme.
 

Tačka 6 - Odgovornost

Portal polovanauto se do maksimalne zakonom dopuštene odgovornosti, izuzima od bilo kakve štete, gubitka i povrede koje mogu nastati direktno ili posredno zbog:
  - korišćenja portala polovanauto
  - korišćenja sajtova na koje vode linkovi sa portala polovanauto
  - informacija na portalu polovanauto
  - postupaka koji su preduzeti ili nisu preduzeti u vezi sa informacijama na portalu polovanauto
  - upotrebe, nemogućnosti upotrebe i zloupotrebe bilo kojih od gore navedenih sajtova.
 
Portal polovanauto ne može snositi nikakvu odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama portala ili sajtova trećih lica na koje možemo dopustiti privremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze sa portalom polovanauto, niti podržavanje takvih sajtova ili portala od strane našeg portal.
Portal polovanauto može sadržavati linkove prema drugim sajtovima, ali ne odgovara za usluge ili proizvode do kojih se došlo pomoću portala polovanauto na taj način.

Portal polovanauto može biti povremeno nedostupan radi različitih tehničkih poteškoća.
Portal polovanato ne snosi odgovornost za bilo koji pravni postupak ili pritužbu protiv oglašivača baziranu na povredi bilo kojeg autorskog prava ili prava intelektualne svojine.


Tačka 7 - Oglas

Kod postavljanja oglasa na portal polovanauto.rs, oglašivač dodeljuje pravo portalu polovanauto da odašilje informacije koje se odnose na predmet oglašavanja. Strogo je zabranjeno predavanje oglasa na portal polovanauto i na bilo koji drugi način osim onog koji je istaknut od strane portala polovanauto. Portal polovanauto ulaže sve moguće napore kako bi svojim korisnicima ponudio kvalitetnu uslugu zbog čega zadržava pravo da uređuje, izmenjuje ili obriše sve oglase koji ne udovoljavaju tom kriterijumu, a naročito u sledećim slučajevima:
  - kada je oglas predat u pogrešnu rubriku (automobil se prodaje u rubriku sa motorima, delovima, a oglašen je u putničkim vozilima)
  - ako se radi o duplom oglasu (identičan oglas objavljen više puta, oglašavanje istog proizvoda ili usluge samo pod izmenjenim uslovima….)
  - kada je predmet oglašavanja, opis ili cena u oglasu neispravna ili nepotpuna (podaci u oglasu nisu tačni; u opisu se navodi kontakt telefon; nerealna cena - npr. 15 eura; u oglasu stoji da je predmet oglašavanja prodat)
  - kada slike u oglasu nisu ispravne (lošeg kvaliteta; sadrže kontakt telefon, naknadno dodat logotip drugog sajta, portala ili firme)
  - kada predmet oglašavanja ili oglašivač krše autorska prava ili druga prava intelektualne svojine
  - kada predmet oglašavanja može uzrokovati štetu ili na bilo koji način prekršiti prava intelektualne svojine nekog drugog
  - kada predmet oglašavanja ili sadržaj oglasa sadrži diskriminirajuće aspekte ili po  zakonu Republike Srbije nedopuštene i zabranjene materijale
  - kada jedan oglas sadrži više predmeta oglašavanja ili usluga (više predmeta na slikama, u opisu oglasa i slično)
  - kada je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv prema portalu I korisnicima portala
  - kada je oglas sumnjiv u smislu oglašavanja ukradene ili ilegalne robe
  - kada je cilj oglasa promovisanje firmi, direktno ili indirektno
  - kada oglas na bilo koji način narušava kvalitet sadržaja
  - kada je predmet oglašavanja kupovina ili otkup
 
Korišćenjem portala polovanauto saglasni ste da podaci i informacije koje ste predali budu dostupni za popunjavanje deklaracije o oglašavanju za oglase koja je kao obrazac propisana od strane Ministarstva trgovine i usluga i obavezan je dokument koji prati oglašavanje. Deklaracija o oglašavanju za oglase važi za neograničen broj objavljivanja oglasnih poruka. Oglašivač je saglasan i pristaje da se njegovo poslovno ime pravnog ili fizičkog lica, sedište, matični broj, PIB I BR. LK   upotrebe u svrhu popunjavanja i štampanja deklaracije o oglašavanju za oglase. Oglašivač je saglasan i pristaje da je njegova deklaracija o oglašavanju za oglase punovažna bez pečata i potpisa.
 
Oglašavač je saglasan:
  - izbrisati sve podatke o oglasu u roku od 48 sati ukoliko je oglas nevažeći
  - ne koristiti portal polovanauto u smislu da ga koristi za kršenje autorskih prava, "copyright"-a, zaštitnog znaka ili logo-a niti slatii skrivene ili kodirane poruke
  - da sve informacije, uključujući fotografije, nakon postavljanja podataka na portal polovanauto postaju vlasništvo istog
  - da osobe koje održavaju portal polovanauto kao i vlasnici nisu odgovorni za štete koje mogu nastati radi grešaka koje su moguće prilikom automatske obrade podataka ili prikaza podataka
Portal polovoanauto ne učestvuju ni u jednom delu prodaje predmeta oglašavanja osim u smislu pružanja usluge korištenja portal polovanauto kao mesta za trgovinu. Kupoprodaja se odvija isključivo između prodavca i kupca. Polovanauto ne učestvuje ni u jednoj transakcijij između korisnika portala. Korisnici portala polovanauto su saglasni da se svi kontakti odvijaju isključivo na njihov rizik te prihvataju kako portal polovanauto nema odgovornost ili obaveze za bilo kakve štetne posledice koje nastanu delovanjem korisnika.
Portal polovanauto ne prihvata odgovornost I ne garantuje za bilo koji predmet prikazan ili prodan na ovim stranicama uključujući: vlasništvo nad bilo kojim predmetom, tačnost ili istinitost opisa, spremnost korisnika da izvrši transakciju.
 

Tačka 8 - Sudska nadležnost

Za sve zahteve i sporove koji bi mogli proizaći iz korišćenja predmetnih materijala, nadležan je sud u Požarevcu.
Marketing agencija Wood Land Eko. zadržava pravo izmene sadržaja na web portalu polovanauto.rs bez prethodne najave u bilo kojem trenutku, na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga i nije odgovoran ni za kakve moguće posledice proizašle iz takvih promena.
Korišćenjem portala polovanauto korisnik potvrđuje da je upoznat s pravilima i uslovima korišćenja portala polovanauto.rs i da ih u celosti prihvata.
 
U Smederevskoj Palanci  novembar 2016.
Ovi uslovi i sadržaj ovog portala polovanauto.rs podležu autorskom pravu. Igoru Lazarevu. Sva prava su zadržana.
MARKETING